Allerkleinsten

In de creche wordt het ritme van de baby gevolgd.
Stilaan proberen we het ritme te evolueren naar dat van de peuters.