Visie

Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid.
We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor de kinderen geboeid en betrokken bezig kunnen zijn.
Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid en bieden we een overzichtelijke structuur en regelmaat met het oog op het welbevinden van elk kind. Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld.
Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid.
De kinderen verblijven in vaste leefgroepen van maximum 18 tegelijkertijd aanwezige kinderen. Er is in Sint-Lenaarts 1 groep voor baby’s en kruipers tot +/- 14 maand en 1 groep voor dreumes en peuters van +/- 14 maand tot 3 jaar. De kinderopvanglocatie in Rijkevorsel heeft ook 2 leefgroepen. Een peutergroep en een babygroep met een totale capaciteit van 29 plaatsjes.
De leefgroep heeft zijn eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de begeleid(st)ers of de leidinggevende,
of neem een kijkje onder een dagje in de creche.